Wat is Sales-Drives?

Hier komt de tekst wat Sales-Drives is.

Lees verder

Wat doet Sales-Drives?

Hier komt een korte tekst wat Sales Drives Doet

Lees verder

Wat is het voordeel voor uw organisatie?

Hier komt een korte tekst over het voordeel voor uw organisatie.

Lees verder

WAT IS HET?

SALESDRIVES analyseert de 8 belangrijkste “drivers” van uw salesproces. Elke driver is een verzameling van subdrivers, maar de 8 drivers op zichzelf vormen de basis van het salesproces.

De analyse welke u ontvangt ,na het invullen van de questionnaire, wordt ook wel de management summary genoemd. U ziet hiermee in 1 overzicht hoe u op de verschillende drivers scoort. Van de 2 minst scorende drivers ontvangt u een uitgebreide analyse. Hiermee kunt u direct aan de slag, met een verbetering van het totale proces als gevolg.

Lees verder…

WAT WE DOEN

SALESDRIVES maakt een analyse op basis van gegevens uit uw eigen organisatie. De gegevens worden gegenereerd uit de antwoorden van uw medewerkers en uzelf op de vragen in de online vragenlijst.

U vult de mailgegevens in van de personen uit uw organisatie die in het salesproces een rol hebben. Deze personen ontvangen per email de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst kost 15 minuten tijd.

Op basis van de antwoorden wordt een analyse gemaakt van de salesprocessen in uw organisatie. De analyse wordt uitgebreid beschreven en door grafieken ondersteund. Iedere deelnemer ontvangt de totale analyse.

Een ieder kan zien welke processen voor verbetering vatbaar zijn. Tevens krijgt u, als manager, een geschreven advies hoe u dit verbetertraject aan zou kunnen pakken. Als u consultant bent, dan kunt u met deze analyse naar uw opdrachtgever om gezamelijk te bekijken waar verbetering van de salesprocessen haalbaar is en welke bijdrage u daarin kunt zijn richting uw klant.

HET VOORDEEL VOOR UW ORGANISATIE

“Iedere verkooporganisatie dient continue te streven naar optimalisatie van haar salesprocessen”
Willem Verbeke, Professor Sales- en Accountmanagement Erasmus Rotterdam

  1. U analyseert alle onderdelen van uw Salesproces en krijgt zo een totaalbeeld.
  2. U betrekt uw medewerkers in het verbeteren van uw Salesproces.
  3. De kwaliteit van de salesprocessen worden inzichtelijk gemaakt voor alle medewerkers en maakt een ieder hiermee verantwoordelijk.
  4. U kunt direct aan de slag met de uitkomsten van de analyse waardoor uw resultaat direct positief wordt beïnvloedt.
  5. U krijgt de kans zowel op korte als op lange termijn ontwikkelstappen te zetten.
  6. U kunt controleren of verbeteringen voldoende zijn doorgevoerd door nogmaals de analyse uit te voeren na 3 of 6 maanden.
  7. Hiermee laat u zien dat u continue met verbetering en optimalisering bezig bent.